Noord-Houderinge

Deze kaart toont ons boerderij Noord-Houderinge, die als adres heeft Soestdijkseweg zuid 150-152. Langs de Soestdijkseweg is de boerderij niet te zien. Men moet aan de oostkant van de Soestdijkseweg zuid het bos in, om bij de boerderij te komen. De boerderij staat bekend onder de naam De Hoeve.

In de 15e eeuw was hier al een boerderij te vinden die behoorde tot de bezittingen van het klooster Vredendaal. Van 1807 tot 1884 behoorde De Hoeve tot de bezittingen die behoorden bij het landgoed Houdringe. In 1884 kwam de boerderij met bos en landerijen in bezit van J. de Jong Schouwenburg, die een jaar later de huidige boerderij liet bouwen.

De Hoeve is nog steeds in het bezit van de familie De Jong Schouwenburg en wordt verpacht. Rond 1911, het jaar dat deze opname werd gemaakt, was Cornelis van Laar pachter. Tot ongeveer 1937 heeft hij daar geboerd. Nadien werd de boerderij gepacht door Piet Buijs.

KB_TEN_Register_Noord_Houdringe

Tot 1991 hield de familie Buijs op de Hoeve varkens en pluimvee. In verband met de regelgeving betreffende de ammoniakuitstoot werd er overgeschakeld op de teelt van asperges. Verder werden er taxus en andere naaldbomen gekweekt. De teelt van asperges in onze regio is zeer ongebruikelijk.

Asperges worden immers vooral in Limburg geteeld. Maar ongeveer drie maanden per jaar, van april tot en met juni, worden er bij De Hoeve in de vroege ochtenduren asperges gestoken. In de wijde omgeving heeft men bekendheid gekregen, waardoor er in die maanden in de tot schuur omgebouwde winkel veel aanloop is.

Tegen de kerst kan men kerstbomen kopen op De Hoeve. Daarnaast runnen vader en zoon Buijs een bedrijf voor dagloonwerk. De Hoeve is dus nog steeds een in bedrijf zijnde boerderij.