Obrechtlaan

De Obrechtlaan werd gerealiseerd in het Oosterpark. De naamgeving van de weg was in eerste instantie op 19 maart 1918 vastgesteld. Dat besluit werd echter op 8 november 1923 ingetrokken.

KB_TEN_Register_Obrechtlaan_1
Bilthoven. Obrechtlaan (1930)

Als reden werd vermeld:Overwegende dat een weg aangelegd is, welke dood loopt bij de spoorbaan en de Lassuslaan thans begint bij de Schubertlaan, zoodat het wenschelijk  is den weg die loopt van den Soestdijkschen weg tot den spoorbaan Lassuslaan te noemen en het gedeelte van den weg, gelegen tussen de Schubertlaan en de Lassuslaan Obrechtlaan te noemen.

In dat besluit kregen de wegen in het Oosterpark de volgende namen: Lassuslaan, Sweelincklaan, Wagnerlaan, Obrechtlaan, Mozartlaan, Verhulstlaan en Strausslaan. Tegenwoordig spreekt men derhalve van de componistenbuurt. Op de kaart, waarvan het poststempel dateert uit 1930, is goed te zien hoe groen de omgeving is.

KB_TEN_Register_Obrechtlaan_2
Bilthoven. Obrechtlaan (1937)

Ook de kaart uit 1937 toont ons nog veel groen. Die opname zal genomen zijn staande bij het einde van de Nicolaïlaan. De weg, die van links naar rechts loopt is de Sweelincklaan en in het verlengde van de Nicolaïlaan ligt de Obrechtlaan.

Het rechts gelegen witte pand heeft als adres Obrechtlaan 2. De bouwaanvrage voor dat pand, gedateerd 25 april 1922, werd gedaan door Th. de Glopper uit Den Haag. Het te bouwen pand werd in de vergunning dd. 26 mei 1922 omschreven als een landhuis, gelegen aan de Obrechtlaan/hoek Sweelincklaan. De geraamde bouwkosten bedroegen 23.000 gulden (ongeveer € 10.500).

Op 27 december 1926 vroeg mr. Th. Snellen als gemachtigde van W. Snellen een vergunning aan in verband met de verbouwing van de keuken. De kosten daarvan werden geschat op 7.000 gulden (ongeveer € 3200). Het witte huis kreeg de naam Casa Blanca. Het heeft van 1942 tot 1965 dienst gedaan als dependance van het Zonnehuis, dat rechts van Casa Blanca gelegen was en als adres had Sweelincklaan 12.

Er wordt verteld dat niet-katholieken daar ter bekering samenkwamen.