Oosterpark

We zien op de kaart een Boschkiekje i/h Oosterpark, gelegen in Bilthoven Noord. Op een topografische kaart uit 1916, uitgegeven door de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Het Oosterpark, stond de volgende omschrijving: Hooge zandgrond. – Heuvelachtig terrein. – Prachtige dennenbosschen.

KB_TEN_Register_Oosterpark
Bilthoven Boschkiekje i/h Oosterpark (1924)

Meer dan 100 malen per dag spoorwegverbinding naar Utrecht, Amersfoort, Baarn, Zeist. Electrisch licht, waterleiding, gas, telephoon. Postkantoor – School voor U.L.O. – R.K. Kerk – Prot. Kerk.

De parkachtige aanleg van het Oosterpark was ontworpen door Otto Schulz, die samen met J.J. Stokmans de directie vormde van de bouwmaatschappij. De fotograaf die de opname gemaakt heeft zal op de huidige Sweelincklaan gestaan hebben.

Er is op deze kaart nog slechts weinig bebouwing te zien. Alleen villa Peterhof staat op de afbeelding. Dat huis kwam in 1916 gereed. Het huis heeft thans als adres Beethovenlaan 25.

In het adresboek van Bilthoven uit 1922 had deze villa nummer 29 en werd bewoond door ir. G.L. Verver. Hij was de opdrachtgever voor de bouw van de villa, die gebouwd werd naar een ontwerp van architectenbureau G. Lagerweij & Zn uit Zeist.

In het adresboek van 1927 had villa Peterhof al nummer 25 en was K. Westermann de bewoner. In dat adresboek staat ook de Woudkapel vermeld. Deze kapel, gelegen op de hoek van de Sweelincklaan en de Beethovenlaan, werd in 1924 gebouwd. De man op de kaart kijkt over het veld waarop deze kapel korte tijd nadien zou verrijzen (adres: Beethovenlaan 21).

De naam Oosterpark is niet meer in gebruik. Dit gedeelte van Bilthoven wordt thans de componistenbuurt genoemd. Deze kaart biedt een zeer rustige aanblik. Ook nu nog heerst er in deze omgeving een rustige sfeer. Dit ondanks het feit dat er tegenwoordig meer villa’s te vinden zijn langs de Beethovenlaan en de Sweelincklaan.