Oranje Nassaulaan

Bij raadsbesluit van 23 april 1935 werd aan de nieuw aangelegde weg, die met beide uiteinden uitmondden op de Paltzerweg, de naam Oranjelaan gegeven.

Bij raadsbesluit de dato 16 december 1936 werd echter besloten den naam der Oranjelaan te wijzigen in dien van Oranje Nassaulaan, zulks met ingang van den dag, waarop het huwelijk tusschen H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard zal worden voltrokken.

KB_TEN_Register_Oranje Nassaulaan
Bilthoven. Oranje Nassaulaan (1955)

Dat huwelijk vond plaats op 7 januari 1937. De toenmalige Nassaulaan, die uitmondde op de Julianalaan, ging met ingang van dezelfde datum Prins Bernhardlaan heten

Men achtte het wenselijk de naam Oranjelaan te wijzigen, zodat de familienaam Nassau in een van de straatnamen behouden bleef. De Oranje Nassaulaan werd volgens het bestemmingsplan Paltzerweg, 1e wijziging in 1967 doorgetrokken. Het doorgetrokken deel kreeg eveneens de naam Oranje Nassaulaan bij raadbesluit van 26 oktober 1967. Een deel van de oorspronkelijke (Oranje) Nassaulaan kreeg bij dat besluit de naam Dillenburglaan.

De hier getoonde kaart laat ons het deel van de Oranje Nassaulaan zien, dat uitmondt bij de Paltzerweg ter hoogte van de woningen Paltzerweg 51, 53 en 53a. We zien die op de achtergrond. Daarachter is de kerktoren te zien van de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, gelegen aan de Gregoriuslaan.

Aan de rechterkant van de Oranje Nassaulaan liggen, achter het groen verscholen, de nummers 1, 3, 5 en 7. De bouwaanvrage voor die huizen werd op 26 maart 1955 gedaan door W. van der Horst en F. Buter uit Utrecht. De vergunning werd verleend op 29 april 1955. De bouwaanvrage betreffende de woningen Paltzerweg 51, 53 en 53a werd gedaan door J.C. Oostdijk, en wel op 1 januari 1930.

De vergunning werd verleend op 26 november van dat jaar. De panden werden in 1969 op het gemeentelijke riool aangesloten.