Oranje Nassauschool

Het oudste gedeelte van de Oranje Nassauschool, dat deel dat aan de kant van de Soestdijkseweg gelegen is, werd in 1930 ontworpen door de toenmalige gemeentearchitect P.J. Vermaak.

KB_TEN_Register_Oranje_Nassauschool_2
(2001) Foto: Hans Haan, Soestdijkseweg Zuid 208

Dat gedeelte van de Oranje Nassauschool droeg in eerste instantie de naam Van Everdingenschool en was vernoemd naar dr. W. van Everdingen die in De Bilt wethouder van onderwijs is geweest. Op 23 januari 1932 kon het gebouw als openbare lagere school in gebruik genomen worden.

De vormgeving van het gebouw vertoont invloeden van de Nederlandse architect W.M. Dudok en de Amerikaanse architect F.L. Wright. Het meest opmerkelijke aan het langgerekte pand is het hoge rieten dak. Aan de linkerzijde springen enkele lagere delen naar voren, die beide zijn voorzien van rieten schilddaken.

De dakvlakken worden niet onderbroken door vensters of dakkapellen. Het geheel heeft daardoor een sterk horizontaal karakter. De gevels zijn in Vlaams verband gemetseld met diepe voegen. Hierbij zijn veel gesinterde bakstenen gebruikt. De ingangspartij bevindt zich in de rechterzijgevel.

In 1972 werd de Van Everdingenschool verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Leeuweriklaan. Kort daarna heeft de Oranje Nassau Mavo het schoolgebouw overgenomen en toegevoegd aan het bestaande pand aan de Overboslaan, dat in 1931 als protestants christelijke ULO/MULO in gebruik genomen werd.

De bouwaanvraag voor die school was door het bestuur van de stichting De Chr. U.L.O.-scholen voor De Bilt-Bilthoven ingediend in het najaar van 1930. Als bouwmeester werd A.C. Lengkeek vermeld.

In de bouwvergunning was bepaald, dat in de gang van de school, op plaatsen nader door de commandant van de Bilthovense Brandweer aan te duiden, twee ¾ duims waterleidingkranen moesten worden geïnstalleerd, waaraan een slang met een straalpijpje. De lengte van de slang moest zodanig zijn, dat elk lokaal bereikt kon worden. Eventueel kon men in plaats daarvan brandblusapparatuur laten installeren.

In 1937 werd de school met twee leslokalen uitgebreid. Het ontwerp was wederom van architectenbureau Lengkeek uit Bilthoven. Nadien is de school nog diverse malen uitgebreid en verbouwd. De laatste uitbreiding dateert uit 1980.

Toen werd er o.a. een gymnastieklokaal gebouwd, waartegen in eerste instantie bezwaar werd aangetekend door de naastwonende, die bezwaar had tegen de blinde muur van zeven meter hoog die evenwijdig aan de perceelgrens zou komen te liggen op een afstand van drie meter van de erfafscheiding. Dat bezwaar werd echter ingetrokken.

Op 1 augustus 1993 ging de Oranje Nassauschool een samenwerkingsverband aan met Het Nieuwe Lyceum. Die samenwerking heeft maar enkele jaren geduurd. In 1998 begon men te onderhandelen met het Groenhorst College, een scholengemeenschap waarbij diverse Vmbo-scholen zijn aangesloten.

Ook in Maartensdijk is een van de bij het Groenhorst College aangesloten scholen te vinden, een school waarmee de Oranje Nassau voor VMBO na het daadwerkelijk realiseren van het samenwerkingsverband nauwe contacten onderhoudt.

KB_TEN_Register_Oranje_Nassauschool_1
Bilthoven. Oranje Nassauschool (1930), Overboslaan 15/ Soestdijkseweg Zuid 208

In 2005 werd de Oranje Nassauschool gerenoveerd. Maar omdat het in 1930 ontworpen pand een gemeentelijk monument is bleef het aanzien aan de buitenkant bewaard. Van binnen werd de school echter aan de eisen van de tijd aangepast.