Oude Bunnikseweg

We kijken op de kaart uit 1905 vanaf de kruising met de Wilhelminalaan naar het dorp. De drie-onder-één kapwoningen op de hoek van de Emmalaan dateren uit 1898-1900.

KB_TEN_Register_Oude_Bunnikseweg_1
Bunniksche Weg. Groete uit de Bilt. (1905)

De kaart uit 1907, waarop Villa Rosenegg te zien is, dateert waarschijnlijk uit 1907. De naam Villa Rosenegg is niet meer in gebruik. De dubbele villa is gelegen in het Kloosterpark en is te vinden op de hoek van de Oude Bunnikseweg en de Wilhelminalaan. Het rechtergedeelte van de villa heeft als adres Oude Bunnikseweg 6 en droeg de naam Djoe-Rang. Het linkerdeel heeft als adres Wilhelminalaan 37 en stond als villa Rosenegg bekend.

KB_TEN_Register_Oude_Bunnikseweg_2
De Bilt. Bunnikscheweg (1907)

Het Kloosterpark was het eerste villapark dat in De Bilt gerealiseerd werd. Het werd gebouwd op een gedeelte van het voormalige landgoed Het Klooster. Restanten van dat buitenhuis zijn nog te vinden op het terrein van het KNMI.

De bouwaanvrage voor de dubbele villa werd gedaan in 1903. Het bewijs van voltooiing van de villa werd op 7 juli 1904 afgegeven. Uit een iets later ingediende aanvrage betreffende het bouwen van een stal met koetshuis is op te maken dat het rechterdeel van het pand woonhuis werd van jonkheer Roëll, terwijl in het linkerdeel op de bouwtekening de naam Tienhoven stond vermeld.

Ook werd op 25 augustus 1904 vergunning verleend voor de vergroting van de woonkamer van het huis van de heer Roëll. Het gedeelte van de dubbelvilla, bewoond geweest door de familie Roëll, kreeg later bekendheid onder de naam Hotel Kloosterpark.

KB_TEN_Register_Oude_Bunnikseweg_3
De Bilt, Bunnikscheweg (1912)

Deze kaart uit 1912 toont ons de Bunniksche Weg anno 1912, thans Oude Bunnikseweg genoemd. Op de voorgrond zien we de brug over de Biltse Grift. De woningen die achter de brug te zien zijn hebben als adres Oude Bunnikseweg 2 en Emmalaan 12 en 13.

Op 6 oktober 1898 werd voor de bouw van deze drie woningen een vergunning verleend. Johannis Letzer uit De Bilt was de aanvrager van het blokje woningen. Hij had de bouwtekening gesigneerd. De bouwlocatie werd omschreven als zijnde een terrein aan den Bunnikschenweg.

Opmerkelijk is dat voor wat betreft Emmalaan 12 op 24 februari 1912 een bouwaanvraag werd ingediend voor een verbouwing. Aanvrager was de Kerkenraad der Gereformeerde Kerk te De Bilt. Dominee Drost was benoemd met de toezegging vrij wonen. De kerkenraad was dus genoodzaakt een geschikte woning te vinden voor zijn gezin dat bestond uit elf personen.

Aanvankelijk werd villa Rosenegg gehuurd. In 1912 kon de kerk echter het pand Emmalaan 12 kopen, waarna tot een grondige verbouwing werd overgegaan om het geschikt te maken als pastorie en als woning voor het grote gezin. De totale kosten van aankoop en verbouwing bedroegen f. 7.629,75 (€ 3.468,–), een bedrag waar we tegenwoordig om moeten glimlachen.