Oude Akten

Bij akte van 14 maart 1122 schonk Mathilde, echtgenote van de Duitse keizer Hendrik V, aan het pas opgerichte klooster Oostbroek het eeuwigdurend bezit van het gehele moerasgebied Oostbroek en het aangrenzende grondgebied, dat volgens bedoelde akte in het spraakgebruik ‘vene’ werd genoemd.

Niet alleen werd het grondgebied geschonken, maar ook enkele heerlijke rechten zoals het recht van tijnsheffing en het innen van tienden, alsmede het recht tot wetgeving, rechtspraak en bestuur.

De tekst is als Latijn en als Nederlandse vertaling uit het Latijn weergegeven. Verder is een kopie van de overgeschreven akte van 1346 te zien.

De Werkgroep Bronnen van de Historische Kring D’Oude School heeft van vier archieven uit Het Utrechts Archief een groot deel van de akten van eigendommen, eigendomsoverdracht, enzovoorts getranscribeerd. Het betreft de akten die van belang zijn voor de Biltse geschiedenis. Het werk van de Werkgroep Bronnen heeft vele jaren in beslag genomen en is omgezet in doorzoekbare pdf-bestanden. De akten zijn geschreven in het (oud-)Nederlands en Latijn.

Het landgoed Meijenhagen

Het klooster Vredendaal

Vrouwenklooster

Sint Laurens-abdij

Handschriften uit de bibliotheek van het Sint Laurensklooster. Foto’s van de oudste akten uit het klooster Oostbroek.

Tussen haar verkiezing in 1503 en haar dood in 1548 schreef Henrica van Erp, abdis van het adellijke Vrouwenklooster in De Bilt, een kroniek over de gebeurtenissen waarbij haar klooster betrokken was en de rol die zij daar zelf in speelde. De tekst is in 16e-eeuws Nederlands geschreven.

Kroniek van Henrica van Erp

De opgenomen tekst is met toestemming van de uitgever overgenomen uit De kronieken van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster, Doedens A. en Looijestein H. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2010.