Overboslaan

De naam Overbos(ch)laan werd op 15 december 1920 door de raad gegeven aan de weg, welke op den Soestdijkschen weg bij de Boschlaan en bij Jagtlust uitkomt.

KB_TEN_Register_Overboslaan
Geen bijschrift (1929)

De naam werd gegeven omdat de weg werd aangelegd op grond die oorspronkelijk deel uitmaakte van de overtuin van Jagtlust. We zien op deze kaart het gedeelte van de Overboslaan dat uitkomt bij de Boslaan. Links ligt nummer 74. Rechts zien we nummer 67, dat de naam Hendrika heeft gedragen en als pension heeft dienstgedaan.

De bouwaanvrage voor dat pand werd gedaan door H. van Driesten uit Amsterdam op 20 april 1921. De bouwvergunning werd verleend op 6 mei 1921. Blijkens het Bilthovensch Adresboek uit 1927 woonde H. van Driesten op de Overboschlaan op nummer 101. Zijn huis droeg toen de naam Hendrika. Er heeft nadien een vernummering plaatsgevonden. Dat heeft te maken met het feit, dat er in 1932 aan het eerste stuk van de Overboslaan, de naam Noord Houdringelaan werd gegeven. Tegenwoordig heeft het huis dus nummer 67.

Het links gelegen pand, nummer 74, was aanvankelijk genummerd 86 en werd volgens bedoeld adresboek bewoond door A.M. Lans, E. Koker, N. Koker en A.W. Janssens. Het pand droeg toen al de naam ’t Overbosch. Het draagt nog steeds die naam.

De bouwaanvrage voor dat pand werd gedaan door J.A. Kors uit De Bilt op 3 juni 1920. De vergunning werd verleend op 8 juni van dat jaar, onder de voorwaarde dat de weg verhard moest worden. Als locatie werd in de vergunning nog vermeld Soestdijkschenweg.

Op 24 april 1934 werd aan de heer C. de Vries uit Den Dolder vergunning verleend voor de bouw van een houten rijwielbergplaats. Als adres werd toen Overboschlaan 74 vermeld. Op 5 november 1937 kreeg mevr. de weduwe N. van Zutphen-Erkelens vergunning om een stenen garage bij haar woning te bouwen.