Paltzerweg

De Paltzerweg is een oude doorgaande weg. De weg werd bij het eerste besluit betreffende naamgeving van lanen en straten gelegen in De Bilt en Bilthoven (24 juli 1903) al benoemd. De toenmalige omschrijving luidde: de zijweg van de Soestdijksche weg langs het Jodenkerkhof: Paltzerweg.

Deze omschrijving klopt heden ten dage niet meer. De Paltzerweg ligt in het verlengde van de Julianalaan en begint bij het punt waar de Julianalaan naar rechts buigt richting Zeist.

De Paltzerweg ligt deels op Bilts grondgebied en loopt richting Den Dolder, behorend bij de gemeente Zeist. Het stuk van de Paltzerweg dat tot de gemeente Zeist behoort werd vóór 1929 Oude Amersfoortse Zandweg genoemd maar kreeg later ook de naam Paltzerweg.

KB_TEN_Register_Paltzerweg_1
Bilthoven Paltzerweg (1943)

De kaart uit 1943 toont ons het Biltse gedeelte van de Paltzerweg, kijkend richting Julianalaan. Enkele panden, te weten, Paltzerweg 51, 53 en 53a, zijn op de site te zien op de Oranje Nassaulaan. Die huizen liggen op deze kaart verscholen aan de rechter kant. De bouwaanvrage betreffende de woningen Paltzerweg 51, 53 en 53a werd gedaan door J.C. Oostdijk, en wel op 1 januari 1930.

KB_TEN_Register_Paltzerweg_2
Bilthoven – Pension Kindervreugd Paltzerweg (1930)

De woningen Paltzerweg 40-42a liggen, komend uit Bilthoven, rechts van de weg even voorbij de dan rechts gelegen Oranje Nassaulaan. De bouwaanvrage voor die woningen werd gedaan door A. Bijl op 19 november 1928. De vergunning werd verleend op 6 december 1928. Het betrof drie woningen en drie stenen garages.

Op 29 januari 1929 werd er nogmaals een vergunning verleend, dit met betrekking tot de middenverdieping van het in aanbouw zijnde blok van drie woningen. Van 1 maart 1930 tot 22 september 1934 werd het rechtse deel (nummer 40) bewoond door mevr. M.J. van Stapele die in het middelste en linkse huis pension hield. Aannemelijk is dat in die periode het pand de naam Pension Kindervreugd droeg.

In het adresboek uit 1937 betreffende De Bilt en Bilthoven staat bij het adres Paltzerweg 40 J. Nieuwenhuizen vermeld en bij nummer 42 L .J.A . Kardinael. Bij nummer 42a (het meest linkse deel) staan streepjes. Dat huis kreeg kort na 1937 een andere bewoner, t.w. Adrianus de Wit, die het huis Tiwed noemde, een omdraaiing van de naam de Wit.

Tot 1969 is het pand bewoond geweest door de familie De Wit. Op nummer 42, het middelste deel, woonde van 1935 tot 1965 de heer Kardinael.