Planetenbaan

Op deze kaart, uitgegeven rond 1961 door boekhandel Bilthoven staat: Bilthoven Planetenbaan. Maar van bebouwing die als adres heeft Planetenbaan is niets te zien.

KB_TEN_Register_Planetenbaan
Bilthoven Planetenbaan (ca. 1961)

Links zien we de zijkant van de Grote Beer. Op de voorgrond zien we een stukje van de flat die als adres Plutolaan heeft. Die woningen, deel uitmakend van de wijk Brandenburg West, werden ongeveer tegelijk gebouwd als de flatcomplexen Grote en Kleine Beer. Op de achtergrond zien we de garages die bij de Grote Beer te vinden zijn.

De Planetenbaan is de straat waar de Grote Beer op uitkomt en die leidt naar de 1e Brandenburgerweg. We zien achter de garages de achterkant van de huizen die langs die weg gelegen zijn. De garages grenzen aan de achtertuinen. De flats, die als adres hebben Planetenbaan en het winkelcentrum met de gelijknamige naam zijn op deze kaart niet zichtbaar.

De naamgeving van de Planetenbaan en de Plutolaan werd door de raad vastgesteld op 29 april 1957. De Planetenbaan is als het ware een aftakking van de 1e Brandenburgerweg. We zien op deze kaart dat deel. De weg loopt links in westelijke richting en gaat ter hoogte van de Poolsterlaan met een haakse bocht in zuidelijke richting, uitkomend bij de Groenekanseweg.

De naam Grote Beer werd vastgesteld bij het raadsbesluit van 27 januari 1958. Bij het raadsbesluit van 6 april 1978 werden enkele namen gewijzigd, waarbij die van de Brandenburgerweg. In dat besluit staat: voor „Eerste” respektievelijk „Tweede” Brandenburgerweg dient te worden gelezen „1e” respektievelijk „2e” Brandenburgerweg.