Prins Hendriklaan

De Prins Hendriklaan is een onderdeel van het Park Vogelzang, het eerste villapark van Bilthoven, gelegen ten zuiden van de spoorlijn. In 1899 stond de naam Park Vogelzang al op een ontwerptekening vermeld.

In het naamgevingbesluit van de wegen d.d. 24 juli 1903 stond achter Park nabij het station genoemde naam. De wegen in het kort daarvoor aangelegde park werden o.m. in dat besluit benoemd. Ook de Prins Hendriklaan kreeg toen haar naam.

De naam Bilthoven was nog niet in gebruik. Die werd pas in 1917 aan de zich uitbreidende dorpskern gegeven. Park Vogelzang is gelegen zowel ten westen als ten oosten van de Soestdijkseweg Zuid. De Prins Hendriklaan bevindt zich aan de westkant van de Soestdijkseweg.

De naam Park Vogelzang werd omstreeks het jaar 2000 niet veel meer gebruikt. In een krantenartikel, verschenen op 10 december 2003 in de Biltse en Bilthovense Courant, werd weer naar Park Vogelzang verwezen, zij het dat men in dat artikel de term wijk Vogelzang gebruikte. Tegenwoordig staan er in bedoelde wijk diverse interessante informatieborden waarop afbeeldingen zijn te zien uit vroeger tijd.

Het deel van de Prins Hendriklaan dat gelegen is ten zuiden van de Leijenseweg wordt door velen beschouwd als een weg die bij het Jachtplan behoort. Dat deel van de Prins Hendriklaan zou daarom in eerste instantie op gelijke wijze als alle wegen van het Jachtplan heringericht worden.

Na indiening van een motie op initiatief van de politieke partij ABBB (Algemeen Belang De Bilt Bilthoven) kwam de gemeenteraad echter ook tot de conclusie dat het deel van de Prins Hendriklaan gelegen tussen de Leijenseweg en de Jachtlaan niet tot het Jachtplan behoort maar tot de wijk Vogelzang.

Het historisch karakter van de laan moest in nauw overleg met de bewoners middels een aan die wijk aangepast herinrichtingsplan gerealiseerd worden. Vele bewoners van de aan dat deel van de Prins Hendriklaan gelegen woningen zullen blij zijn geweest met dat besluit. De laan moet als één geheel worden beschouwd en dus op dezelfde wijze worden bestraat als het deel dat te vinden is ten noorden van de Leijenseweg.

KB_TEN_Register_Prins_Hendriklaan
Prins Hendriklaan (1916)

De dubbele villa, die op de opname uit 1916 te zien is, werd gebouwd in 1910 en bevindt zich in het noordelijke deel van de Prins Hendriklaan. Bouwer én aanvrager van de bouwvergunning was W.S. van der Sterre.

In eerste instantie werden er in Park Vogelzang grote villa’s zoals Devia en Hanna-Hoeve gebouwd. Toen het moeilijker werd om dergelijke villa’s op grote percelen te realiseren werden de percelen verkaveld en ontstonden er kleinere huizen. W.S. van der Sterre heeft meerdere panden gebouwd, niet alleen in Park Vogelzang langs de Prins Hendriklaan maar ook elders in Bilthoven.

Het moeilijk leesbare bord op de gevel van het hier afgebeelde pand vermeldt dat hier in 1916 het Christelijk pension-rustoord Vredenburgh gevestigd was. Er waren begin twintigste eeuw veel rusthuizen in het zich ontwikkelende Bilthoven te vinden. De gezonde lucht en de bereikbaarheid per trein waren feiten die dat beïnvloedden.

Tegenwoordig zijn de panden, die nu de nummers 103 en 105 dragen, in gebruik als woonhuis.