Rosenegg

De naam Villa Rosenegg is niet meer in gebruik. De dubbele villa is gelegen in het Kloosterpark en is te vinden op de hoek van de Oude Bunnikseweg en de Wilhelminalaan. Het rechter gedeelte van de villa, dat de naam Djoe-Rang droeg, heeft als adres Oude Bunnikseweg 6, terwijl het linker deel als Wilhelminalaan 37 bekend is.

KB_TEN_Register_Rosenegg
De Bilt, Gez. op Villa Rosenegg, vanaf Bunnikschenweg (1906)

Het Kloosterpark was het eerste villapark dat in De Bilt gerealiseerd werd. Het werd gebouwd op een gedeelte van het voormalige landgoed Het Klooster. Restanten van dat buitenhuis zijn nog te vinden op het terrein van het KNMI.

De bouwaanvrage voor de hier getoonde dubbele villa werd gedaan in 1903. Het bewijs van voltooiing van de villa werd op 7 juli 1904 afgegeven. Uit een iets later ingediende aanvrage betreffende het bouwen van een stal met koetshuis is op te maken dat het rechter gedeelte van het pand woonhuis werd van jonkheer Roëll, terwijl in het linker deel op de bouwtekening de naam Tienhoven stond vermeld.

Ook werd op 25 augustus 1904 vergunning verleend voor de vergroting van de woonkamer van het huis van jhr. Roëll. Het gedeelte van de dubbele villa dat bewoond geweest is door de familie Roëll, kreeg later bekendheid onder de naam Hotel Kloosterpark.