Rubenslaan

De Rubenslaan is een van de lanen die deel uitmaken van het Park Biltse Duinen, een villapark dat begin twintigste eeuw in Bilthoven ten noorden van de spoorlijn werd gerealiseerd. Tot naamgeving van de in dat park gelegen wegen werd besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van De Bilt op 28 juli 1911.

De naam Bilthoven was toen nog niet bedacht. Tot 1917 werd gesproken over De Bildt – Station. Die naam staat vaak op kaarten die gemaakt werden vóór 1917. Daarbij moet men bedenken dat de spelling niet altijd uniform was.

KB_TEN_Register_Rubenslaan_1
Villa „De Bremhorst”, De Bildt (Station) (1916)

Aan de Rubenslaan werd Villa De Bremhorst gebouwd in opdracht van G.L. baron van Boetzelaer. Architect was Jan Stuivinga, die ook het gemeentehuis van Zeist heeft ontworpen.

De vergunning werd verleend op 15 april 1913 en op 30 maart 1914 werd het bewijs van voltooiing afgegeven. Het poststempel van de kaart draagt de datum 28 april 1916. In 1944 werd het landhuis gebombardeerd en werd erg beschadigd. Om die reden werd het enkele jaren daarna afgebroken.

KB_TEN_Register_Rubenslaan_2
Bilthoven. Huize „Het Oosten” Rubenslaan (1957)

Op het terrein van het vroegere landgoed De Bremhorst werd in 1955 Huize het Oosten gebouwd, dat als adres heeft Rubenslaan 1. De kaart toont ons een gedeelte van het complex, dat opgericht werd door de stichting Huize het Oosten, behorende bij de Orde van Vrijmetselaren Het Grootoosten der Nederlanden.

Het Architecten- en Ingenieursbureau Vermeer en Van Herwaarde vroeg vergunning aan voor de bouw van een bejaardencentrum met bijbehorende loodsen. De vergunningen werden verleend op 12 januari 1954. Op 3 november 1954 werd er een bouwvergunning verleend voor het bouwen van werk- en bergplaatsen en vijf garages.

Het complex werd in 1955 in gebruik genomen. Onder de eerste bewoners waren er veel oudere vrijmetselaars die in het voormalige Nederlands Indië hadden gewoond. Ruim tien jaar later werd het huis uitgebreid. Ook nu nog wordt Huize Het Oosten bewoond door vrijmetselaars, hun weduwen of ongehuwde dochters.

Ook leden van de in 1974 opgerichte Orde van Weefster, alleen voor vrouwen toegankelijk, zijn er woonachtig. Behalve serviceappartementen, heeft het huis een verpleegafdeling. De laatste jaren hebben er bij Huize het Oosten grootscheepse verbouwingen plaatsgevonden en zijn er nieuwe appartementen gerealiseerd, zoals ook het complex Jan van Eijck, dat koopappartementen omvat.

KB_TEN_Register_Rubenslaan_3
Huize „De Oldenhof ” – de Bildt – Station (1915)

De opname van de kaart waarop Huize de Oldenhof staat afgebeeld zal kort na voltooiing van dat pand gemaakt zijn. Het poststempel van die kaart draagt als datum 23 juli 1915. De bouwvergunning voor de villa werd verleend aan mej. H.C.Geiswit van der Netten op 8 juli 1912. Het bewijs van voltooiing werd op 17 april 1913 afgegeven.

Op 8 januari 1918, 20 juli 1926 en 23 mei 1929 werden er aan haar vergunningen verleend in verband met verbouwingen en het aanleggen van een overdekt terras. De villa, die als adres had Rubenslaan 3, werd in 1978 door brand verwoest. Op 19 juni 1979 werd aan J.A.F.C. Marckman vergunning verleend voor het bouwen van een nieuw woonhuis ter plekke.