St. Michaëlkerk

Op 26 juli 1893 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de rooms-katholieke Sint Michaëlkerk.

KB_TEN_Register_St_Michaelkerk
De Bilt, Kerklaan 31 met pastorie op nummer 31A. Foto: Hans Haan

Er werd een neogotische kerk met pastorie gebouwd. Architect was Alfred Tepe, lid van het Utrechtse Sint Bernulphusgilde. De toen gebouwde kerk (de eerste rooms-katholieke kerk in de toenmalige gemeente De Bilt) bood plaats aan 200 kerkgangers.

Dat bleek al snel te klein te zijn. Door de oorlogsomstandigheden was het echter pas mogelijk in 1954 de kerk te slopen. De pastorie, die gebouwd werd tussen 1893-1894, bleef behouden.

De nieuwe kerk, gebouwd volgens de beginselen van de Delftse school, is ontworpen door de architecten B.J. en H.M. Koldewey. De vormgeving is sober, zowel binnen als buiten. De decoratie die boven de toegangsdeuren is aangebracht laat een afbeelding van Sint Michaël zien die het kwaad bestrijdt.

Het beeld is gemaakt door de Biltse beeldhouwer Jop Goldenbeld. Het werd geplaatst in 1955 ter gelegenheid van de opening van de kerk. Aan de linkerzijkant van de kerk bevindt zich een door Reinald Rats ontworpen medaillon, voorstellende de doop van Christus in de Jordaan. De Biltse glazenier Harry Schifferstein heeft voor de zijkapel de gebrandschilderde ramen ontworpen. De kruiswegstatie is vervaardigd door Frans Verhaak.

De St. Michaëlkerk en de St. Laurenskerk (zie bij Kerken/St. Laurenskerk) zijn enkele jaren geleden gefuseerd. Al snel daarna begon de discussie welke kerk gesloten zou moeten worden.

Door het teruglopend aantal parochianen bleek het niet langer mogelijk twee kerkgebouwen in stand te houden. Men koos er uiteindelijk voor de St. Michaëlkerk te behouden, omdat bij die kerk een kerkhof gelegen is.