Talinglaan

De Talinglaan is een van de lanen gelegen in Tuindorp, die officieel benoemd werd bij besluit van 10 oktober 1938. De afbeelding uit 1968 laat ons het gebouw zien van de Wijkvereniging Tuindorp.

Op initiatief van verschillende bewoners werd op 21 september 1923 de Buurtvereniging Tuindorp (BVT) opgericht, die als doel had het organiseren van kinderfeesten en het behartigen van de algemene belangen van de buurt. Het eerste buurtfeest werd in de Snippenlaan gehouden.

In het begin werden er alleen zomerfeesten georganiseerd, waaronder bloemencorso’s, tonnetje steken etc. Later volgde er meer activiteiten, die werden gehouden in een voormalige varkensstal van een boer of in de grote zaal van het bedrijf Inventum, maar ook wel in de noodschool aan de Pluvierenlaan.

KB_TEN_Register_Talinglaan
Talinglaan 10 (1968)

In 1954 werd de naam van de vereniging omgezet naar Wijkvereniging Tuindorp (WVT). Ook werd toen de doelstelling aangepast tot: het behartigen van de belangen van de bewoners van Tuindorp-Bilthoven, zowel op cultureel als geestelijk gebied, speciaal nuttig en aangenaam bezighouden van de kinderen der buurtbewoners, door middel van cursussen voor handenarbeid en muziek, het beoefenen van sport, het houden van filmlezingen en het organiseren van kinderfeesten.

Op 21 september 1973 werd, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum de verenigingsnaam weer gewijzigd. De vereniging heeft nu officieel Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT.

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg WVT haar eerste eigen onderkomen. Het was een houten keet, afkomstig uit de Noordoostpolder. Voor de plaatsing daarvan werd op 30 juni 1959 vergunning verleend aan de buurtvereniging.

Op 14 januari 1963 werd aan de Wijkvereniging Tuindorp vergunning verleend voor de bouw van een verenigingsgebouw ten bate van het jeugd- en verenigingswerk. Het werd gebouwd op grond die eigenlijk de bestemming openbaar plantsoen had.

Op 15 maart 1967 verleende B. & W. vergunning voor een uitbreiding van het verenigingsgebouw. De hier getoonde opname zal kort na de totstandkoming gemaakt zijn. Op 13 oktober 1981 werd wederom een vergunning m.b.t. uitbreiding verleend.

De Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT biedt de ruim 4000 leden nog steeds een uitgebreid pakket van educatieve, recreatieve, creatieve en sportieve activiteiten. Daarnaast zijn er peuterspeelzalen, bezit de vereniging tennisbanen, houdt men informatiespreekuren en organiseert jaarlijks de kinderkermisvakantieweken.

Bronnen:

  • dossiers streekarchief 1.733.21 betreffende bouwvergunningen
  • De historische wijk Tuindorp. Een korte geschiedenis, uitgegeven t.g.v. Open Monumentendag 12 september 1998