Tameroord

Vóór de aanleg van het stuk Utrechtseweg langs het dorp De Bilt in de jaren dertig van de vorige eeuw, zaten er in de weg richting Zeist diverse scherpe bochten.

Bij een dergelijke bocht was de nog bestaande boerderij Tameroord op nummer 91 gelegen. Toen werd dat stuk weg Zeisterweg genoemd. Tegenwoordig heeft de boerderij als adres Utrechtseweg 91.

De hier getoonde ansichtkaarten dateren uit het begin van de twintigste eeuw. Er stond op deze plaats echter al veel eerder een boerderij. Blijkens de kadastrale atlas uit 1832 was boerderij Tameroord, gelegen op perceel C 389, toen in eigendom bij de eigenaar van Beerschoten.

De boerderij droeg in die tijd de naam Klein-Beerschoten. Het er naast gelegen hebbende buitenhuis Tameroord, in 1832 gelegen op perceel C 385, was blijkens de kadastrale atlas in bezit van Nicolaas Steengragt de Oosterland, een rentenier uit ’s Gravenhage.

Dat huis, dat vermoedelijk ontstaan is uit een hofstede, werd in 1865 afgebroken. De naam ging over op de boerderij, die in 1887 werd vernieuwd in opdracht van jhr. J. Steengracht van Oostcapelle. Sinds 1903 kwam de boerderij in bezit van de familie De Kruijff.

KB_TEN_Register_Tameroord_1
Boerderij n.b. DE BILT (1908)

De boerderij bestaat uit één bouwlaag en heeft een rieten zadeldak met wolfseinden. Opmerkelijk is ook het naast de boerderij gelegen vrijstaande 18e eeuwse bakhuis.

KB_TEN_Register_Tameroord_2
Groet uit DE Bilt. Zeisterweg (1915)

Tegenwoordig boert Henk Wismeijer op Tameroord. Het is tegenwoordig (anno 2010) een modern computergestuurd melkveebedrijf, waar circa 130 stuks vee van het ras Holstein-Frysian worden gehouden in een nieuw gebouwde stal.

Henk Wismeijer heeft een overeenkomst met zijn oom Kees Wismeijer die op Nieuw Bureveld boert, gelegen aan de Universiteitsweg 1. Op Nieuw Bureveld worden door zijn oom de daar geboren kalfjes opgefokt.

De vaarsen worden op natuurlijke wijze bevrucht. Als die circa acht maanden drachtig zijn, gaan ze naar Tameroord waar ze kalveren. De kuisjes (dit zijn vrouwelijke kalveren) die op Tameroord geboren worden, gaan na een paar dagen terug naar Nieuw Bureveld. Die worden daar weer opgefokt. De jonge stiertjes blijven korte tijd op Tameroord en worden dan verkocht.

De hier getoonde kaarten dateren uit het begin van de twintigste eeuw. De toenmalige boer zou nooit hebben kunnen vermoeden dat aan het einde van die eeuw ook in de veeteelt machines veel werk op de boerderij uit handen zouden gaan nemen. Het melken geschiedt op Tameroord anno 2010 geheel automatisch. Ook kunnen de dieren zelf voedsel pakken, tenminste als de chip die in hun halsband zit het toelaat.

In de computer is ingevoerd hoeveel elke individuele koe mag eten. Is de koe aan haar taks dan gaat de schuif niet open en komen er geen brokken in de trog. Er wordt precies bijgehouden hoeveel elke koe elke dag eet. Vroeger moest alles met de hand gebeuren en was de veestapel beslist niet zo groot, al zien we op een van de kaarten toch wel een aantal koeien staat.

Bronnen

  • De Bilt in 1832 Grondgebruik en eigendom Tekst. Kadastrale atlas provincie Utrecht 5, Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht en de Vereniging Historische Kring D’ Oude School, De Bilt, 1999
  • Interview met Henk Wismeijer, 21 februari 2003 door Lies en Hans Haan .