Ten Katelaan

Bij besluit van de raad van de gemeente De Bilt werden op 28 juli 1911 aan de wegen gelegen in het park Drakestein de volgende namen gegeven: Beetslaan, Bilderdijklaan, De Genestetlaan, Ten Katelaan, Da Costalaan en Laurillardlaan. In 1923 was er blijkens een brief van burgemeester en wethouders, gericht aan de raad en gedateerd 1 december 1923, kennelijk een nieuw stuk weg aangelegd.

KB_TEN_Register_Ten_Katelaan
Bilthoven, Ten Katelaan (1928)

Burgemeester en wethouders raadden de raad aan het stuk weg tussen de Beetslaan en de De Genestetlaan, de naam Beetslaan te geven. Het gedeelte van de Beetslaan dat tussen de Ten Katelaan en de Bilderdijklaan liep zou volgens burgemeester en wethouders de naam Ten Katelaan moeten krijgen. Dit advies is later door de raad gevolgd.

Het pand dat we hier rechts op de kaart uit 1928 zien afgebeeld heeft als adres Haydnlaan 1. Het is gelegen op de hoek van de Ten Katelaan in Bilthoven. Bij de bouwaanvrage van 5 december 1923 werd de ligging van het te bouwen landhuis nog omschreven als zijnde gelegen aan de Haydnlaan, hoek Beetslaan. De vergunning werd op 19 december 1923 verleend aan J.R.J. de Raadt uit Bilthoven.

Op 28 april 1924 werd een tweede vergunning verleend in verband met kleine wijzigingen. Toen werd de ligging omschreven: Haydnlaan hoek Ten Katelaan. In een adresboek uit 1927 treft men de huisnaam Waalesteijn aan en wordt als bewoner J.R.J. de Raadt genoemd