Torenstraat

De Torenstraat is een van de straten gelegen in de kern van het oude dorp De Bilt. De straat werd begin 20e eeuw aangelegd en kreeg op 17 oktober 1905 officieel haar naam.

De straat werd aangelegd door de bouwexploitant P.B.J. Petermeijer uit ’s-Gravenhage, die zelf de in de straat gelegen nummer 5 tot en met 15 en 2 tot en met12 liet bouwen. Voor de oneven nummers vroeg Petemeijer vergunning aan op 2 mei 1905. Die bouwaanvrage werd echter niet gehonoreerd. Er volgde een nieuwe aanvrage die wel gehonoreerd werd.

Op 18 september 1905 werd aan hem vergunning verleend voor de bouw van zes woningen die de nummers 5 tot en met 15 kregen. Voor de even nummers 2 tot en met 12 kreeg hij op 13 maart 1908 vergunning.

Betreffende de bouw van de in de Torenstraat op hoek van de Burgemeester De Withstraat gelegen woningen die de nummers 1 en 3 kregen werd op 15 maart 1909 vergunning verleend aan L. Bosch. Nadien is langzaam maar zeker de rest van de bebouwing in de Torenstraat ontstaan.

KB_TEN_Register_Torenstraat
De Bilt. Torenstraat (1931)

De kaart laat ons de Torenstraat zien, kijkend richting Burgemeester De Withstraat. Rechts ligt op nummer 27 het voormalige Biltse Badhuis, dat in 1925 gebouwd werd. Ook de ter weerszijden daarvan gelegen woningen dateren uit die tijd.

Het straatbeeld is, vergeleken met de meeste straten nu, opmerkelijk rustig. We zien geen geparkeerd staande auto’s maar een scharensliep. De scharenslijper probeert klandizie te krijgen.

Bronnen:

  • Haan L en Heijden J vd. Inventarisatie van bouwaanvragen bij de gemeente De Bilt, 1895-1913, Historische Kring D’Oude School, De Bilt, 1995
  • Haan-Beerends L. Wegenbestanden van de Historische Kring D’ Oude School