Tuinstraatschool/Theo Thijssenschool

Van 1845 tot 1883 was de Biltse school gevestigd in de verbouwde rijtuigenfabriek van Soeders ter plaatse van Dorpsstraat 25.

KB_TEN_Register_Tuinstraschool_1
De Bilt, Jasmijnstraat 6-6a, Gemeenteschool (1915

Door het groeiend aantal leerlingen werd in de jaren tachtig van de 19e eeuw besloten een nieuwe school te bouwen, die op advies van de burgemeester net buiten de bebouwde kom werd gebouwd, zodat orde en rust in het dorp niet door de schooljeugd zouden worden verstoord.

De gemeente kocht voor 30.895 gulden een stuk grond van 2732 m┬▓ aan de oude Tuinstraat (nu Jasmijnstraat geheten), dat toen inderdaad buiten de bebouwde kom van het dorp lag. De naar ontwerp van de Biltse timmerman en raadslid C. Pothoven gebouwde school werd op 1 mei 1883 feestelijk in gebruik genomen. Het was de enige school in De Bilt. De kinderen kwamen niet alleen uit het dorp maar uit de wijde omgeving. Er werd lesgegeven aan leerlingen van alle gezindten.

Er waren aanvankelijk zes lokalen en een woning voor het hoofd van de school. Fraaie details, zoals sierranden en in bruin verglaasde en gele bakstenen, sieren de gevel. Ook het houtwerk van de vensters is decoratief.

In 1899 werd de school naar ontwerp van timmerman en gemeenteopzichter Jac. van Santen met twee lokalen vergroot, gevolgd in 1904 met nog vier lokalen en een gymzaal. Ter weerszijden van de ingang staat ANNO 1904 vermeld. Op de ansichtkaart uit 1915 is de toenmalige situatie te zien.

Ter plekke van de overdekte speelplaats werden er in 1917 twee lokalen gerealiseerd die dienst deden als hulpschool voor ulo-onderwijs. In 1927 werden de uloleerlingen overgeplaatst naar de nieuw gebouwde school aan de Leijenseweg. In datzelfde jaar werd de woning van het hoofd van de school in gebruik genomen door een Biltse afdeling van de Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool (de z.g. naaischool). Vanaf 1921 werden er in de avonduren al naailessen gegeven in de Tuinstraatschool.

De Tuinstraatschool werd in 1958 vernoemd naar de onderwijsvernieuwer Theo Thijssen. Telde de school rond 1905 circa 600 leerlingen, rond 1990 was het leerlingenaantal dermate laag geworden dat de school in 1991 opgeheven werd.

KB_TEN_Register_Tuinstraschool_2
(1994) Foto: Hans Haan

Het gebouwencomplex wordt nu grotendeels gebruikt door de Stichting Welzijn Ouderen en draagt de naam De Duiventil. Er vinden niet alleen educatieve maar ook recreatieve activiteiten voor ouderen plaats.