Van Boetzelaerpark

Deze luchtfoto toont ons het Van Boetzelaerpark kort na de aanleg. Het park is gelegen daar waar zich voor die tijd de overtuin bevond van de buitenplaats Sandwijck, een overtuin die overwegend uit landbouwgrond bestond. Het landhuis is nog te zien rechts boven in de hoek.

De toenmalige eigenaar, Carel Wessel Theodorus baron van Boetzelaer (1873-1956), liet in 1930-1931 een park aanleggen door de firma H. Copijn en Zn uit Groenekan. Het 7,5 ha grote park werd aangelegd door werklozen in het kader van een werkverschaffingsproject.

KB_TEN_Register_Van Boetzelaerpark
Luchtfoto Van Boetzelaerpark, De Bilt (1933)

Na realisatie werd het park geschonken aan de gemeente De Bilt en kreeg het de naam Van Boetzelaerpark. Het vertoont kenmerken van de Engelse landschapsstijl. De vijverpartij en de kronkelende wandelpaden zijn op de foto duidelijk te zien.

Er werd een verscheidenheid aan bomen en struiken aangeplant. Maar ook de bestaande boomgroepen werden door de firma Copijn in het park opgenomen, zodat er thans bomen te vinden zijn die een respectabele ouderdom hebben. Men kan die boomgroepen op de foto herkennen.

Aan de linkerkant zien we de Bilthovenseweg. Er is nog geen bebouwing te bekennen. Op de hoek van de Bilthovenseweg en de Blauwkapelseweg is de ingang van het openbare park. Aan de zuidkant van de Blauwkapelseweg stonden in 1933 enkele woningen. De bij Blauwkapelseweg afgebeelde woningen liggen aan de noordzijde.