Van Dijcklaan

De raad van De Bilt besloot op 28 juli 1911 officieel tot naamgeving van de Van Dijcklaan, gelegen in het villapark Biltsche Duinen. Kort daarna ontstond de bebouwing langs de Van Dijcklaan. De Van Dijckschool, gelegen op nummer 4, kwam in 1916 gereed.

De vergunning voor de bouw van dit pand, een dubbelwinkel/-woonhuis, werd op 2 oktober 1923 door burgemeester en wethouders verleend. Elk pand had een oppervlakte van 55,50 m². Op de benedenverdiepingen werden er behalve de winkelruimtes elk groot 21,15 m² ook de woonkamers en keukens gerealiseerd. Op de bovenverdiepingen kwamen er volgens plan drie slaapkamers.

In het adresboek van 1927 staat vermeld dat op nummer 2 P. Strikkers woonachtig was die, blijkens de toevoeging, een Dames- en Heerenkapsalon had. Het adresboek vermeldt achter nummer 2a Gebr. Koelewijn, vischhandel. In het adresboek van 1929 is er geen sprake meer van de gebroeders Koelewijn, maar staat achter nummer 2a C. Koelewijn, vischhandel.

KB_TEN_Register_Van_Dijcklaan
Van Dijcklaan 2/2a, 1929-1930

P. Strikkers wordt in 1930 in het adresboek coiffeur genoemd. Zal dat meer klanten getrokken hebben in het villadorp Bilthoven? Op 17 april 1956 werd aan P. Strikkers vergunning verleend om de kapsalon uit te breiden. In het gemeentelijk dossier Eisen aan woningen en gebouwen en terreinen (invoernummer GAB 1.733.21), bevinden zich voor Van Dijcklaan 2 diverse verzoeken tot uitbreiding en verandering. Voor nummer 2a is dat niet het geval.

Tegenwoordig zijn er geen winkels meer in het pand gevestigd. De beide nummers hebben al jaren een woonbestemming. Zoals overal elders gingen de winkels in de dorpen zich steeds meer concentreren in de dorpskernen. Ook in Bilthoven is dat gebeurd, zij het dat er nog enkele winkels resten in Het Kleine Dorp dat te vinden is in de Bilderdijklaan.