Van Dijckschool

De openbare Van Dijckschool dateert uit 1916 en is ontworpen door de toenmalige gemeentearchitect P.J. Vermaak. Het was de eerste school in het nog jonge Bilthoven, dat toen nog de naam De Bilt-Station droeg.

De kinderen in het zich ontwikkelende dorp moesten vóór de opening van de Van Dijckschool in De Bilt naar school, een wandeling van meer dan drie kilometer. Aanvankelijk zou het een school voor voortgezet lager onderwijs worden. Boven de dubbele deuren zijn enkele natuurstenen banden en blokken ingemetseld waarop het vroegere wapen van De Bilt is afgebeeld en de tekst ANNO 1916 OPENBARE SCHOOL VOOR UITGEBREID L.O.

KB_TEN_Register_Van_Dijckschool_1
Openbare School voor M.U.L.O. (1917), Bilthoven, Van Dijcklaan 4

Het werd echter een openbare lagere school. De doelstelling van de school was de leerlingen veel kennis bij te brengen en ze klaar te stomen voor het middelbaar onderwijs, liefst HBS of Lyceum. De school bestond in eerste instantie uit drie leslokalen en een gymzaal.

In en aan het gebouw zijn diverse klassieke elementen verwerkt, een vormgeving die geïnspireerd werd door de Um-1800-beweging. De dakkapellen met de ovale vensters vertonen barokke invloeden. De kruisvensters die in de voorgevel op de begane grond zijn aangebracht doen 17e eeuws aan, evenals het gebogen fronton boven de ingangspartij.

Kort na het tot stand komen van het gebouw diende de school al met enkele lokalen vergroot te worden. In 1992 werd de Van Dijckschool met een geheel nieuwe vleugel aan de achterzijde uitgebreid. Rond 2002 vonden er weer renovaties plaats. Die waren nodig in verband met het groeiend aantal leerlingen. Op de zolder, die tot dan als berging werd gebruikt, kwamen lokalen. Deze verbouwing heeft het oorspronkelijk aanzien van de school niet aangetast.

KB_TEN_Register_Van_Dijckschool_2
(2001) Foto: Hans Haan

Met ingang van 1 augustus 2007 kan de school ook buitenschoolse opvang (BSO) aanbieden. Er werd een speciale ruimte daarvoor ingericht, die door alle leerlingen van de school op feestelijke wijze op 3 juli 2007 in gebruik genomen werd. De BSO kwam tot stand dankzij de samenwerking met Kind & Co., een kinderopvangorganisatie voor de regio Nieuwegein en Zeist.