Van Ostadeplein en Van Ostadelaan

Op 28 juli 1911 werden de namen van de wegen gelegen in de drie villaparken die ten noorden van de spoorlijn gerealiseerd werden door de raad vastgesteld. De Van Ostadelaan maakte deel uit van het park Biltsche Duinen, gelegen ten westen van de Soestdijkseweg Noord.

Burgemeester en wethouders van De Bilt meldden in een brief, gedateerd 30 juni 1925, dat er o.a. een Van Ostadeplein was gecreëerd. Bij raadsbesluit van 13 juli 1925 werd de naam Van Ostadeplein van kracht. Het plein ligt op de kruising van de Rembrandtlaan en de Van Ostadelaan.

KB_TEN_Register_Ostadelaan_1
Van Ostadeplein (1927)

De kaart uit 1927 toont ons het pand Van Ostadeplein 1, waarin toen pension Boschwijk te vinden was. Tegenwoordig is het in gebruik als dependance van De Windehof van Altrecht. De bouwvergunning voor het pension werd op 16 december 1914 aangevraagd door Joh. B. Lambeek uit De Bilt. De vergunning werd verleend op 2 januari 1915. De aanvrage betrof aanvankelijk twee landhuizen.

Er werd echter slechts één villa gerealiseerd. In het Bilthovensch-Adresboek uit 1927 staat bij bedoeld adres vermeld dat mevr. de wed. C.J. la Rivière er pension hield. In het adresboek uit 1937 worden op het adres als bewoners mej. W.A.E. Petersen en F.A. van Eelde vermeld.

Op 24 maart 1936 werd echter aan de heer mr. H. Boassom vergunning verleend om een stenen garage te mogen bouwen. Wellicht was die heer de eigenaar. Op 1 december 1939 werd aan hem vergunning verleend om centrale verwarming te mogen aanleggen. In het rond 1980 uitgegeven Adresboek De Bilt Bilthoven staat bij het adres Van Ostadeplein 1 De Windehof vermeld.

KB_TEN_Register_Ostadelaan_2
Ostadeplein-Bilthoven (1938)

De kaart uit 1938 toont ons de huizen, die als adres hebben Van Ostadeplein 7-9. De bouwaanvrage werd eveneens door Joh. B. Lambeek gedaan. Het betrof twee landhuizen die ieder zouden worden bewoond door één gezin. Ze werden ontworpen door P.M. van der Veen in Engelse landhuisstijl.

Het pand werd in 1923 door J.P. Logeman aan beide zijden in dezelfde stijl uitgebreid. Nummer 7 ligt op de hoek van de Rembrandtlaan en het Van Ostadeplein, nummer 9 is op de hoek van het Van Ostadeplein en de Van Ostadelaan te vinden. Dat deel van het pand is het meest duidelijk op de kaart te zien. De bouwvergunning betreffende de twee woningen werd verleend op 28 september 1916. Een iets gewijzigde vergunning werd op 5 december 1916 uitgeschreven.

In het Bilthovensch-Adresboek uit 1927 staat bij het adres Van Ostadeplein 7 als bewoner vermeld: M.H.C. van Andel, makelaar-expert. De naam van het huis was: Roemah-Sintang (Huis Sintang). Nummer 9 wordt in dat adresboek niet genoemd. Op 16 november 1979 werd aan P. Souer, Van Ostadeplein 9, vergunning verleend in verband met een verbouwing van de keuken. In het adresboek dat rond 1980 werd uitgegeven staat bij nummer 7 C.F.G. Zegerman vermeld en bij nummer 9, P.C. Souer en J.F. Wegenwijs.