Activiteiten

De Redactie verzorgt de samenstelling, de lay-out en de uitgave van het tijdschrift De Biltse Grift. De naam van dit tijdschrift is ontleend aan de oude vaarweg die tussen Utrecht en Zeist door onze gemeente loopt. Deze uitgave verschijnt viermaal per jaar. Leden van de vereniging ontvangen het tijdschrift kosteloos. Losse exemplaren van het laatst verschenen nummer zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels à € 6,50.

De leden van de Werkgroep Onderzoek doen individueel of in samenwerking naspeuringen naar vele aspecten in de geschiedenis van de gemeente De Bilt. Daarnaast verzorgt deze groep de gestructureerde vastlegging van de onderzoeksresultaten in dossiervorm t.b.v. de Werkgroep Bibliotheek en Documentatie en de Werkgroep Digitalisering en Beeldbank.

De Evenementencommissie organiseert regelmatig activiteiten voor de leden van de Kring zoals tentoonstellingen, excursies, lezingen etc. en stelt brochures samen ter ondersteuning van deze activiteiten.

De werkgroep Bibliotheek en Documentatie en de Werkgroep Digitalisering en Beeldbank verzorgen de bibliotheek en het documentatiecentrum respectievelijk het digitaliseren en archiveren van mediabestanden (foto’s, geluidsbestanden en film). Verder wordt De Biltse Grift gedigitaliseerd. Belangstellenden kunnen hier terecht op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in het gebouw Noordpool. Bezoek is ook mogelijk na een afspraak met Bart van der Veen via tel.nr. 06 – 23 91 53 39.

De Werkgroep WebCie verzorgt het ontwerp van, de samenstelling van, en de plaatsing van gegevens op de website.