ANBI

anbiDe Historische Kring D’Oude School beschikt over een ANBI-verklaring. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die door de inspecteur van de belastingdienst is goedgekeurd. Het voordeel van schenken aan instellingen met zo’n verklaring is dat uw gift (geheel of gedeeltelijk) in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.┬áDenk bij uw donaties eens aan de Historische Kring.

Met uw lidmaatschap of incidentele bijdrage kan de Vereniging nog verder uitbouwen en meer activiteiten voor De Bilt / Bilthoven organiseren. Schenken aan de Historische Kring is een genereus gebaar!

Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL29 INGB 0000 3006 83 t.n.v. Historische Kring D’Oude School.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer is 8008.37.198.