Beleid

Onze organisatie draait op vrijwilligers die de historie van hun woonplaats een goed hart toedragen. Deze vrijwilligers zetten zich in zoals bij “Doel” omschreven staat de geschiedenis van onze (toenmalige) gemeente De Bilt te onderzoeken.

Dit doet onze organisatie in samenwerking met de Historische Vereniging Maartensdijk. Tevens zoekt de vereniging waar mogelijk samenwerking met en ondersteuning bij de gemeente De Bilt.

Het beloningsbeleid vloeit voort uit de status van “vrijwilligheid”. Dat betekent dat geen enkel lid van de vereniging een financiële beloning ontvangt voor zijn/haar werk voor de vereniging.

Gemaakte onkosten zijn declarabel.