Doel

logoHet logo van de Historische Kring berust op het zegelstempel van het gerecht Oostbroek en De Bilt, dat in gebruik is geweest van 1791 tot hoogstens 1798. Het bekende Sint Laurensrooster in het zegel is terug te voeren tot het klooster Oostbroek; het wapen dat in kleur rood-wit-rood is uitgevoerd, is dat van het Vrouwenklooster. Het schild in het midden (surtout, drie rode kepers op een zilver veld) is dat van de laatste ambachtsheer, van Ewijck.

De vereniging is opgericht 30 maart 1992, het ledental bedraagt ongeveer 460. Historische Kring D’Oude School is actief in de kernen De Bilt en Bilthoven van de gemeente De Bilt.

Het doel van de vereniging is „…het naspeuren van en wekken van belangstelling voor de geschiedenis van de  (toenmalige) gemeente De Bilt en haar omgeving, alsmede van die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis, die van belang zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van de (toenmalige) gemeente De Bilt…