Vacatures

Historische Kring zoekt penningmeester en coördinator distributie

De penningmeester van de Historische Kring D’ Oude School legt zijn functie neer omdat hij die niet meer kan combineren met zijn drukke baan. Ook de coördinator distributie van ons kwartaalblad De Biltse Grift wil zijn werk overdragen aan iemand anders. Derhalve zoekt het bestuur van de Historische kring naar kandidaten voor deze twee functies.

De penningmeester is uiteraard belast met de specifieke financiële taken die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze functie, zoals o.a. het innen van contributies en het versturen van facturen, het bijhouden van de bankrekening, opstellen van een jaarlijkse begroting, jaarlijks overleg met de kascommissie, het afleggen van verantwoording aan de leden in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hij/zij is tevens lid van het bestuur. Ook de ledenadministratie zit in de portefeuille van de penningmeester. Binnen de vereniging zijn leden die op dit punt voor verlichting van die taak kunnen zorgen. De tijdsinvestering inclusief de bestuursvergaderingen ligt tussen de 150 en 200 uur per jaar.

De coördinator distributie zorgt voor de distributie van ons kwartaalblad De Biltse Grift. Deze komt vier keer per jaar uit in., t.w. begin maart, juni, september en december. We streven ernaar in de eerste dagen van de genoemde maanden het blad bij de leden in huis te hebben. Telkens in de veertien dagen daarvoor bezorgt de drukker het blad bij ons en komt de coördinator in actie. Hij/zij zorgt (samen met anderen) dat een z.g. Kleine Grift en eventuele andere informatie wordt ingevouwen en maakt vervolgens pakketjes klaar die naar zo’n 20 bezorgers gebracht moeten worden. De bezorgers brengen De Biltse Grift vervolgens bij de leden aan huis.

Zo’n 50 bladen worden per post verzonden. Het verzorgen hiervan is een onderdeel van de taak. Ook maakt de coördinator een rondje langs een aantal verkooppunten. Daar brengt hij/zij een aantal bladen en haalt de overgebleven bladen van het kwartaal dat voorbij is op en rekent af met de winkelier. Het beschikken over een auto is voor deze functie wel gewenst. Uiteraard is een onkostenvergoeding hier op zijn plaats.

Wilt u meer informatie hebben neem dan contact met ons op. Voor de functie van coördinator distributie met Simon van der Molen via simonwvandermolen@xs4all.nl. Voor de functie van penningmeester via penningmeester@historischekringdebilt.nl.

Bent u kandidaat voor een van beide functies meldt u aan bij secretaris@historischekringdebilt.nl .