Wie & Wat

Bestuur

 • Voorzitter Paul Meuwese
 • Secretaris Gitta van Eick
 • Penningmeester Marcel Janssen
 • Lid Marcel Jansen
 • Lid Steven Hagers
 • Lid Jaap Akkermans
 • Lid Bart van der Veen

Ledenadministratie

 • Corry de Rooij

PR & Communicatie

  • Gitta van Eick

De Biltse Grift

   • Hoofdredacteur Steven Hagers
   • Lay-out Loes Meijer-Ott
   • Correctie Corry van der Hoeven
   • Bezorging Simon van der Molen
   • Ed Heuvink
   • Bernard Schut

Werkgroep Onderzoek

   • Coördinator Bart van der Veen
   • Jan van den Heuvel
   • Ellen Drees
   • Lies Haan-Beerends
   • Leo Janssen
   • Wilma Storimans
   • Ton Ockhuijsen
   • Jaap Akkermans
   • Abe Postema
   • Leo van Vlodorp

Werkgroep Bibliotheek en Documentatie

   • Coördinator Bart van der Veen
   • Lies Haan-Beerends
   • Jan van den Heuvel
   • Ton Ockhuijsen
   • Marijke de Jong
   • Joke van der Wiel

Werkgroep Digitalisering en Beeldbank

   • Coördinator Jaap Akkermans
   • Jan van den Heuvel
   • Frans Hoogeweg
   • Ton Ockhuijsen
   • Paul Meuwese
   • Leo Janssen
   • Donald Noorhoff

Werkgroep WebCie

   • Eindredacteur Rob Herber
   • Lies Haan-Beerends
   • Frans Hoogeweg
   • Ton Ockhuijsen
   • Aad van Genderen
   • Harry Luiten

Evenementencommissie

  • Coördinator Marcel Jansen
  • Ellen Drees
  • Hans de Groot
  • Koos Koenen
  • Donald Noorhoff
  • Henk Rietveld