Villa Oase

Deze kaart heeft als opschrift: De Bilt, – Julianalaan. Dat doet ons nu vreemd aan. De Julianalaan is immers in Bilthoven gelegen. Maar men moet bedenken dat de naam Bilthoven pas in 1917 werd gegeven aan het toen nieuwe dorp dat tot die tijd De Bilt-Station werd genoemd.

In de bouwaanvrage van het op deze kaart getoonde huis, Villa Oase genaamd, stond als locatie vermeld: gelegen nabij Station De Bilt. Het huis werd in 1900 gebouwd in opdracht van jhr. Van Schuijlenburch van Bommenade. Bij de aanvrage was een plan gevoegd van het park Vogelzang, het eerste villapark van Bilthoven, gelegen ten zuiden van de spoorlijn.

Villa Oase was een van de grote villa’s zoals die in het oorspronkelijke plan betreffende park Vogelzang bedoeld waren. Er zijn binnen een periode van nog geen 15 jaar diverse bouwaanvragen bij het gemeentehuis binnengekomen betreffende verbouwingen en uitbreidingen van Villa Oase.

KB_TEN_Register_Prins_Bernhardlaan
DE BILT, – Julianalaan (1915)

Tot 1951 is het huis particulier bewoond geweest. Toen werd het een hotel, dat later afgebroken is om er een winkelpand te bouwen voor Albert Heijn. Daarna heeft Roobol dat pand betrokken. Tegenwoordig is de Bilthovense Boekhandel er gevestigd.

Het stukje weg dat op deze kaart aan de linkerkant te zien is werd omstreeks 1900 aangelegd nadat aan de noordkant van de spoorlijn Villa Ensah was gebouwd. De weg vormde de verbinding van het station naar de Paltzerweg. In 1909 werd dat stuk weg officieel Julianalaan genoemd. In 1924 werd die naam echter gewijzigd in Nassaulaan.

Ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard ging de weg in december 1936 Prins Bernhardlaan heten. In de oorlogsjaren diende in opdracht van de Duitse bezetter ook die naam weer gewijzigd te worden. Gedurende de jaren 1942 tot 1945 heette de weg tijdelijk Prins Mauritslaan en is thans weer als Prins Bernhardlaan bekend.