Vinkenlaan

De Vinkenlaan werd officieel bij besluit van burgemeester en wethouders dd. 24 juli 1903 vastgesteld. Het tracé werd echter in dat besluit niet omschreven.

De toenmalige Vinkenlaan liep met een knik door tot de Soestdijkseweg en omvatte dus ook het stuk weg dat we nu als Julianalaan kennen. Daar was echter in 1903 nog geen bebouwing te vinden. Tot naamgeving van de Julianalaan werd pas besloten op 14 april 1924.

KB_TEN_Register_Vinkenlaan_1
Villa Dennenoord. Vinkenlaan. Bilthoven. (1913)

Op de prentbriefkaart, die rond 1913 zou zijn uitgegeven, zien we villa Dennenoord die gestaan heeft op de hoek van de huidige Vinkenlaan en de Julianalaan. Op 22 november 1919 werd aan Th. Schippers vergunning verleend voor de bouw van de villa.

In een adresboek betreffende Bilthoven uit 1927 staat bij Vinkenlaan 2 genoemd: Heffener, J.H., kapitein-adjudant Reg. Vest. Art., h. Dennenoord. In het adresboek uit 1937 is er sprake van Vinkenlaan 2 en 2a. Op nummer 2 was toen woonachtig B. van der Horst (elektricien) en op nummer 2a de dames Jaspers die als dameskapsters vermeld stonden.

Of de villa in tweeën gedeeld was of dat er een pand links naast gebouwd was is niet duidelijk. Op 17 juni 1932 werd aan B. van der Horst vergunning verleend voor de bouw van een garage met pakhuis. Op 13 augustus 1943 kreeg hij vergunning voor het overdekken van een binnenplaats die als werkplaats gebruikt ging worden.

Ook werd hem in 1948 nog een vergunning verleend in verband met een uitbreiding van het woonwinkelhuis. Op 8 juni 1965 kreeg de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.( nu de ABN-AMRO), die toen kennelijk het pand gekocht had, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een winkelpand tot bankgebouw.

Ook werd er nog een verbouwingsvergunning afgegeven op 13 maart 1979. Uit een brief dd. 5 maart 1985 blijkt dat de ABN-AMRO ook het pand 2a heeft kunnen aankopen, zijnde een woonwinkelhuis waarin toen Kunst en Ambacht gevestigd was. Die zaak wilde de bank verplaatsen naar Vinkenlaan 1. Ter plekke van de nummers 2 en 2a werd door de ABN-AMRO een nieuw bankgebouw gebouwd, dat waarschijnlijk kort na 1987 gereed kwam.

In een adresboek, uitgegeven ca. 1985, staat bij Vinkenlaan 2 Amro-bank en bij nummer 2a nog Kunst en Ambacht. Kennelijk bestond er toen ook nummer 2b. Daarachter is echter geen naam vermeld. Op nummer 4 woonde J. Don en achter nummer 6 staat: J. Don, Schoenen.

KB_TEN_Register_Vinkenlaan_2
Vinkenlaan, Bilthoven (1943)

Op Vinkenlaan 1 was volgens bedoeld adresboek New-Pop Shop Jeans gevestigd. Op de prentbriefkaart, die gestempeld is op 7 augustus 1943 zien we, het meest links, Vinkenlaan 1, waarin lange tijd G. Visman sanitair en elektrische apparaten verkocht.

In het adresboek van 1927 wordt Visman al als zodanig vermeld. Niet precies is bekend wanneer het pand gebouwd werd. Het zal in ieder geval na 1914 gebouwd zijn. De er naast gelegen nummers 3 en 5 werden gebouwd kort na 19 december 1923. Op die datum werd aan G. Boot een vergunning verleend voor de bouw van een woonwinkelhuis met bovenwoning en stenen garage.

Op 13 mei 1980 werd, betreffende de nummers 3 en 5, aan J.J. Veltman een vergunning verleend betreffende uitbreiding en verbouwing. De chemische wasserij werd er, na verkregen toestemming, in 1985 gevestigd. Het er naast gelegen pand (dat toen als adres had Vinkenlaan 7-9) werd in januari 1985 gesloopt.

Op dezelfde plek werd een winkelpand gerealiseerd met daarboven twaalf woningen. Tientallen jaren was op nummer 7 een slagerij gevestigd. Die werd gesloopt. In 2011 was ter plekke Kapteijn Bloemen gevestigd en daarnaast de supermarkt Aldi. Boven beide panden zijn twaalf woningen te vinden.

Tegenwoordig heeft dit deel van de Vinkenlaan dus een ander aanzien dan in 1943. In de nabije toekomst zal de Vinkenlaan, evenals de Kwinkelier, nog meer wijzigingen ondergaan.