Visserssteeg

De Visserssteeg is een bospad, dat pas door burgemeester en wethouders op 6 april 1978 officieel benoemd werd.

De omschrijving luidde: Visserssteeg aan de weg vormende een verbinding tussen de Holle Bilt en de Soestdijkseweg. In 1905 werd het pad echter bij raadsbesluit al officieel als een openbare weg erkend. De naam Visserssteeg werd in dat besluit gebruikt, zij het in de oude spelling.

KB_TEN_Register_Visserssteeg
ACHTER „HOUDRINGE”, DE BILT (1920)

Niet precies is bekend hoe de naam in gebruik is gekomen. Sommigen veronderstellen dat de Bunschoter en Spakenburger vissers van bedoeld bospad gebruik maakten als die naar Utrecht gingen. Anderen zijn van mening, dat de naam afgeleid is van een persoonsnaam. In 1735 werd een huisje, dat er dichtbij gelegen was, verhuurd aan Jan Visch.

Op deze prentbriefkaart uit 1920 kijken we vanaf de Soestdijkseweg in oostelijke richting. De naam Visserssteeg staat niet op de kaart vermeld. Achter Houdringe luidt het onderschrift.

Voor dit stuk van de Visserssteeg werden ook wel de namen zandweg achter Houdringe en Amersfoortervoetpad gebruikt. Maar in de wegenlegger van 1857 luidde de omschrijving: Visschersteeg, zandweg, vanaf den straatweg om en door de Hofstede Houderingen tot aan den straatweg op Soestdijk.

Met den straatweg werd de huidige Holle Bilt bedoeld en den straatweg op Soestdijk is uiteraard de Soestdijkseweg Zuid. Rechts van het oost-west lopende deel van het zandpad ligt een sloot waarlangs rond 1920 een los- en laadplaats was te vinden.

Via de Houdringse Vaart staat die sloot in verbinding met de Biltse Grift. Via een schutsluisje bij de Oude Bunnikseweg konden de schippers met hun duwschuiten richting Biltse Grift. Er werden hier voornamelijk bouwmaterialen aangevoerd, terwijl er boomstammen en hakhout afgevoerd zullen zijn.

Die materialen werden met paard en wagens verder vervoerd.