Vollenhoven

Vollenhoven heeft een lange ontstaansgeschiedenis achter de rug. Het is ontstaan uit een boerderij die tot het klooster Oostbroek behoorde.

KB_TEN_Register_Vollenhoven
De Bilt, Huize Vollenhoven (1902), Utrechtseweg 59-59a

Alle kloosterbezittingen werden tengevolge van de reformatie na 1580 onteigend en kwamen onder het beheer van de Staten van Utrecht. Begin 17e eeuw verkochten de Staten van Utrecht, Vollenhoven aan Gerard van Reede van Nederhorst. De naam Vollenhoven was toen al in gebruik. Het landgoed heeft diverse particuliere eigenaren gehad. Het huis wordt ook nu nog particulier bewoond.

Vollenhoven kreeg rond 1806 zijn huidige vorm. Pieter de Smeth was de toenmalige eigenaar. Naar alle waarschijnlijkheid heeft De Smeth in die tijd ook het park in Engelse landschapsstijl laten aanleggen door Hendrik van Lunteren.

Ook de Amersfoortseweg werd in opdracht van De Smeth iets verlegd, waardoor deze weg als het ware de oprijlaan werd. Men moet daarbij bedenken dat De Smeth in die tijd via vererving ook eigenaar was geworden van het landgoed Beerschoten (zie Landgoederen/Beerschoten) dat ten westen van de Amersfoortseweg gelegen is.

Boerderij Den Eyck, die als adres heeft Utrechtseweg 18 (zie Boerderijen/Eyck, den) , is gelegen tegenover het huis aan de oostzijde van de Amersfoortseweg. Deze boerderij werd begin negentiende eeuw ook door Pieter de Smeth aangekocht en diende nadien als overplaats.

Ook nu nog is deze boerderij in het bezit van de huidige eigenaren. De boerderij is echter sinds december 2002 niet meer als zodanig in gebruik, maar wordt bewoond door een lid van de familie Marwijk Kooy, de huidige eigenaren van Vollenhoven.