Watertoren

De 42 meter hoge ronde watertoren is in 1926 ontworpen door de Biltse architect H.F. Mertens.

KB_TEN_Register_Watertoren_1
Bilthoven, Burgemeester Van der Borchlaan 5 (1935)

Boven in de geheel in baksteen opgetrokken toren bevindt zich een geklonken stalen reservoir met een inhoud van 300 m┬│. Dit reservoir rust op de bakstenen schacht van de toren. Daar waar het reservoir zich bevindt is de omtrek van de toren groter.

In 1971 is aan de buitenkant een spuitlaag van cement met gebroken granietkorrels aangebracht waardoor de baksteendetaillering verloren is gegaan. Ook zijn de vensters verdwenen die zich tot die tijd in de toren bevonden.

Alleen de massief uitgebouwde ingangspartij vertoont nog kenmerken van de Amsterdamse School. Daarin bevindt zich een gevelsteen met als opschrift: ANNO 1926 en UTRECHTSCHE WATERLEIDING MSIJ.

KB_TEN_Register_Watertoren_2
(1993) Foto: Hans Haan

Vitens, de huidige eigenaar van de watertoren, heeft in 2007 de toren gerestaureerd en de baksteendetaillering is weer zichtbaar geworden. De mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst op beperkte schaal rondleidingen gegeven worden in de watertoren, bijvoorbeeld op open-monumenten-dagen.

Kort na de restauratie in 2007, Foto’s: Rob Herber