Waterweg

De Waterweg is een van de oudste wegen van De Bilt. De weg loopt al eeuwen van de Blauwkapelseweg naar de Groenekanseweg. In vroeger tijd werd de weg ook wel Watersteeg genoemd. Bij het eerste naamgevingbesluit betreffende straten en wegen dd. 24 juli 1903 kreeg de weg officieel de naam Waterweg.

In 1905 werd de weg als openbare weg aangemerkt. De weg was toen nog een zandpad, waarlangs nauwelijks bebouwing te vinden was. Het zuidelijke deel, tussen de Blauwkapelseweg en de Looydijk, werd in 1923 verhard; het stuk vanaf de Looydijk tot aan de Groenekanseweg in 1926.

KB_TEN_Register_Waterweg_1
Groet uit De Bilt. Waterweg. (1929)

We zien op de prentbriefkaart uit 1929 het zuidelijkste deel dat dus begint bij de Blauwkapelseweg. De weg is hier al verhard. Het meest rechtse pand heeft als adres Waterweg 2-4. Op 23 februari 1921 werd aan J.A. de Zeeuw uit Utrecht vergunning verleend voor de bouw van een dubbel woonhuis.

Voor de bouw van het er naast gelegen pand, de nummers 6-8, werd op dezelfde dag vergunning verleend aan de heer F.P. Agterberg. Het betrof ook een dubbel woonhuis. Het er links naast gelegen lagere pand heeft de nummers 10 en 12. Daarvoor werd op 20 april 1921 vergunning verleend aan J. v.d. Horst. Als bouwlocatie werd in laatstbedoelde bouwaanvraag Watersteeg vermeld.

Betreffende nummer 14, uiteraard links naast het lagere pand gelegen, werd op 19 januari 1922 aan M. Reemeijer en F. Keijzer vergunning verleend. Het betrof de bouw van een bakkerij. Deze bakkerij werd eind 1959 verbouwd. Op 31 oktober 1959 werd aan de heer A.G. de Groot vergunning verleend om het woonwinkelhuis te verbouwen.

Volgens het adresboek uit 1937 betreffende De Bilt en Bilthoven woonden toen op nummer 2, Th. A. v. Schaik. Op nummer 4 waren W. v.d. Meulen en G. Dupont woonachtig. Op nummer 6 J.M. Verbeek en op nummer 8 A. de Jong. Op nummer 10 woonde D. van Lunteren en op nummer 12 J. van der Horst (dezelfde dus die de bouwvergunning kreeg).

Volgens het adresboek waren op nummer 14 A.L. Schuilenburg en A. Schaafsma gevestigd, waarbij zij opgemerkt dat A. Schaafsma in het adresboek als melkslijter wordt vermeld en er dus kennelijk geen bakkerij meer in gevestigd was.

KB_TEN_Register_Waterweg_2
De Bilt. Waterweg (1939)

Op de prentbriefkaart, die gestempeld werd op 7 september 1945 (maar waarschijnlijk eind jaren dertig al uitgegeven werd) kijken we richting Blauwkapelseweg. Het meest links ligt het pand dat nu de nummers 110-108 heeft.

Op 13 september 1928 werd aan G. Kon vergunning verleend voor de bouw van een dubbele woning, waarvan er één (nr. 110) met winkel. Ook werd er vergunning gevraagd voor de bouw van twee stenen garages. Kon had op 11 juni 1928 al vergunning gekregen voor de bouw van een dubbel landhuis met twee stenen garages.

Dat betrof de er naast gelegen nummers 106 en 104. Voor het daar weer naast gelegen pand, dat de nummers 102 en 100 draagt, was al op 6 februari 1928 vergunning verleend aan M. van Santen. Het betrof ook de bouw van een dubbelwoonhuis met twee houten schuurtjes op stenen voet, waarin geen motorrijtuigen of motorrijwielen mochten worden geplaatst.

In de jaren twintig van de vorige eeuw werd er dus langs de Waterweg vol op gebouwd. Volgens het adresboek uit 1937 was op Waterweg 100, J. v.d. Berg woonachtig. Op 102 woonde F.F. van der Rijst, op 104 Ch.J.Th.C. Roos, op 106 G.A. de Zeeuw, op 108 woonden J.A. Reinders en A.C. van Kampen.

Op 110 staat H.M. Gerritsen vermeld en op het kennelijk toen bestaande nummer 110a (het boven de winkel bestaande huis?) G.A. Flantua. Op 16 juli 1943 werd aan de Gerritsen vergunning verleend voor het uitbreiden van het magazijn van zijn levensmiddelenwinkel (nr. 110). Ook op 27 maart 1962 kreeg Gerritsen nog vergunning voor een verbouwing en uitbreiding betreffende de zaak.

Op 31 juli 1975 werd aan de huurder A. Baars vergunning verleend m.b.t. een verbouwing. Tot 2010 werd de levensmiddelenzaak, met als adres Waterweg 110, gerund door Ad Baars. Die heeft in zijn winkel menig jubileum gevierd. In 2010 is hij gestopt met zijn buurtwinkel.

KB_TEN_Register_Waterweg_3
Sluiting winkel Ad Baars