Welgelegen, Oud en Nieuw

KB_TEN_Register_WelgelegenU ziet hier de boerderijen Oud en Nieuw Welgelegen die vroeger aan de Blauwkapelseweg hebben gestaan. Het pand in het midden is boerderij Oud Welgelegen. Oud Welgelegen werd in 1832 gebouwd als opvolger van een boerderij die behoorde bij het huis Weltevreden (afgebroken ca. 1811), dat eveneens aan de Blauwkapelseweg stond.

Van boerderij Weltevreden is alleen het bakhuis blijven staan. Dit is het meest linkse gebouwtje. Na afbraak van het huis Weltevreden kwam de boerderij bij het landgoed Veldzigt en werd, zoals gezegd, vervangen door het middelste gebouw.

Ook de nieuwe boerderij is een aantal keer van eigenaar gewisseld. Zij heeft o.a. circa 25 jaar bij Arenberg gehoord, dat direct naast Veldzigt aan de Utrechtseweg lag.

Omstreeks 1890 kwam zij in handen van de familie Van Boetzelaer op Houdringe. Welgelegen verloor zijn landbouwfunctie in 1903. De boerderij werd verbouwd tot twee arbeiderswoningen en voorzien van het predikaat ‘Oud’. In 1902 werd begonnen met de bouw van Nieuw Welgelegen.

De opdrachtgever voor de “woning met koestal ” was G.H.L. baron van Boetzelaer van Dubbeldam. Toen de boerderij klaar was, nam boer Cornelis Dorrestein van Oud Welgelegen er zijn intrek. Ook het ene paard en de circa dertig koeien en evenzoveel varkens verhuisden mee.

Een dochter van Dorrestein trouwde met H. Letter. Hun zoon was de laatste boer op Nieuw Welgelegen. In de volksmond werd de boerderij dan ook ‘de boerderij van Letter’ genoemd.

Oud en Nieuw Welgelegen en het bakhuis van boerderij Weltevreden werden afgebroken in 1972 om plaats te maken voor de woningen aan de François Mauriacweg.

De naam Weltevreden is in de loop van de 19e eeuw overgegaan naar de boerderij die vroeger stond ter plaatse van de Sporthal. Beide boerderijen waren rond 1800 eigendom van de Utrechtse burgemeester J.W. van Musschenbroek.