Weltrevreden

Het huidige adres van Weltevreden is Prof. dr. P.J.W. Debeyeweg 1, De Bilt.

KB_TEN_Register_Weltevreden
(1971), Prof. dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14

Deze kaart uit 1971 laat ons het pas gebouwde bejaardencentrum Weltevreden zien. Het huis werd gebouwd in opdracht van de stichting Huisvesting Bejaarden Patrimonium. Het werd op 15 april op feestelijke wijze geopend door de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, B. Roolvink. Het telde 89 eenpersoonskamers en zes tweepersoonskamers.

Het bejaardencentrum voldeed in die jaren aan de toenmalige woonwensen en –voorschriften. Circa 100 bejaarden vonden er een goede verzorging en woonden er over het algemeen naar hun zin. Toch diende er, ten gevolge van nieuwe overheidsregels, renovatie te geschieden. Dat gebeurde onder auspiciën van de in 1996 opgerichte Stichting Woon- en Zorgcentra De Bilthuysen, die niet alleen Weltevreden onder beheer heeft, maar ook De Bremhorst en De Koperwiek. Zie Zorgcentra/De Bremhorst en Zorgcentra/De Koperwiek. Op 6 mei 1996 werd de fusieakte getekend.

In 1997 kon men in de kranten lezen dat De Bilthuysen de drie woon- en zorgcentra grootscheeps wilde renoveren. Ten gevolge van de Overgangswet Verzorgingshuizen van 1 januari 1997 moest het aantal wooneenheden worden teruggebracht. Met de nieuwbouw van Weltevreden werd in oktober 1999 gestart.

Op 19 januari 2001 werd het complex opgeleverd, dat 64 appartementen telt. De bewoners werden op 24 januari in één dag verhuisd. De nieuwbouw van Weltevreden werd afgerond met de bouw van 29 nieuwe aanleunwoningen. Daarmee werd in 2002 begonnen.

Na het gereedkomen van de nieuwbouw werd het op de kaart getoonde huis aangeduid als Oud Weltevreden. De kamers werden opgeknapt en gingen dienst doen als tijdelijke opvang voor de bewoners uit het Woon- en zorgcentrum De Bremhorst dat ook gerenoveerd moest worden. Na het gereedkomen van die renovatie werd het in 1971 opgeleverde pand gesloopt.