Woudkapel

Een aantal mensen in de Hervormde Gemeente had behoefte aan een andere vorm van spiritualiteit. Zij zochten contact met gelijkgezinden buiten de kerk. Gezamenlijk richtte men een vereniging op waarvan de doelstelling werd omschreven als een Vereeniging ter verspreiding van het vrijzinnig godsdienstig denken.

KB_TEN_Register_Woudkapel
Bilthoven, Woudkapel (1926), hoek Beethovenlaan/Sweelincklaan

Op 12 maart 1923 werd de ‘Vrijzinnige Godsdienstige Gemeenschap Bilthoven en omstreken (afdeeling van den Nederlandschen Protestantenbond)’ opgericht. De oprichtingsvergadering vond plaats in het Blauwe Huis, gelegen aan de Beetslaan in Bilthoven.

Dat pand was volgens het adresboek uit 1922 in gebruik bij de Kunstgroep Bilthoven. Men besloot een eigen kerkgebouw te bouwen. Maar al voor de realisatie daarvan wilde men samenkomsten houden. Het bestuur diende een verzoek in bij de Biltsche Kapel (zie bij Kerken/Zuiderkapel). Dat verzoek werd echter door de kerkenraad van de kapel niet ingewilligd. De vrijzinnigen waren te licht in de leer bevonden.

Daarom kwamen de vrijzinnigen, tot het gereed komen van De Woudkapel, bijeen in het gymnastieklokaal van de U.L.O.-school aan de Van Dijcklaan (zie bij Scholen/ Dijckschool, Van).

De Woudkapel werd in 1924 als kruiskapel gebouwd naar ontwerp van dr. ir. G.W. van Heukelom. De kerk, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school, heeft een zadeldak en een vierkante klokkentoren op de zuidwest vleugel.

De heer Otto Tissing, schrijver van het boek De Woudkapel 75 jaar in de stroom van de tijd, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de kapel, is echter de mening toegedaan dat architect Van Heukelom zich vooral heeft laten inspireren door Berlage.

Berlage was voorstander van het eerlijke vakmanschap, het ambachtelijk zuivere detail, de evenwichtige verhoudingen en een goed begrip voor materiaalgebruik. Die elementen zijn volgens Tissing in De Woudkapel terug te vinden. Bovendien vertoont de voorgevel van De Woudkapel veel overeenkomst met het huis dat gelegen heeft aan de Schubertlaan 4, Huize Woudzang genaamd.

Dat huis, dat inmiddels gesloopt is, werd in 1919 door architect G.W. van Heukelom ontworpen en nadien door hem bewoond. Ook het in Utrecht gelegen gebouw dat in de volksmond De Inktpot wordt genoemd, ontworpen voor de Nederlandse Spoorwegen, is van zijn hand.

De Woudkapel was aanvankelijk niet als kerkgebouw bedoeld, maar als een soort bezinningsruimte. Tijdens een eenvoudige bijeenkomst werd de kapel eind 1924 ingewijd. De Woudkapel wil nog altijd een vitale en open geloofsgemeenschap zijn, die is voortgekomen uit het vrijzinnige christendom en verwant is aan het religieuze humanisme.

De Woudkapel kent een uitgebreid en veelzijdig lezingen- en cursusprogramma.