Zonneheuvel

Deze prentbriefkaart uit 1925 toont ons Villa Zonneheuvel, volgens de kaart gelegen aan de Marislaan. De villa is thans niet meer te bewonderen.

KB_TEN_Register_Zonneheuvel_1
Villa Zonneheuvel Marislaan (1925)

Het pand werd in 1989 afgebroken en op die plek staan moderne woningen. Het adres daarvan is echter allerminst Marislaan. De Marislaan werd op 23 november 1926 omgedoopt in Bilderdijklaan. Zonneheuvel was te vinden op de hoek van de Bilderdijklaan en Tollenslaan.

Zonneheuvel werd gebouwd door Jan Stuivinga in opdracht van mej. C.F. van Hengst. Stuivinga was een architect, wonend in Zeist. In zijn woonplaats had hij niet alleen het gemeentehuis ontworpen maar ook het toenmalige huis van de burgemeester van Zeist, Veldheim geheten (thans bekend als Zonnehuis, gelegen aan de Utrechtseweg te Zeist).

De vergunning voor de bouw van Zonneheuvel werd verleend op 17 juli 1911. Op 12 juli 1912 werd het bewijs van voltooiing afgegeven. Op de bouwtekening is het jaartal 1912 in de gevel aangebracht.

In de Tweede Wereldoorlog was in Zonneheuvel het hoofdkwartier van het Duitse 88e legerkorps gehuisvest. Achter het pand werd door de Duitsers een bunkercomplex gebouwd. Dat complex, bestaande uit twaalf bunkers, is grotendeels nog aanwezig en is te vinden in de driehoek tussen Bilderdijklaan, Hasebroeklaan en Tollenslaan.

Op 29 december 1944 werd niet alleen het bunkercomplex maar ook Zonneheuvel zwaar beschadigd door bombardementen, uitgevoerd door de geallieerden. De villa is na de oorlog hersteld en heeft nadien diverse bestemmingen gekend.

In De Biltse Grift van juni 1993 (nummer 3) staat het artikel

Huize Zonneheuvel

geschreven door Richard Landman. Hij heeft van 1980 tot 1989 in Zonneheuvel gewoond. De toenmalige eigenaar wilde in 1980 het huis niet onbeheerd laten staan.

En gezien het feit dat de bouwplannen voor de twaalf nieuw te bouwen woningen bij omwonenden veel verzet opriepen heeft het negen jaren geduurd voordat tot sloop kon worden overgegaan. Op 3 juli 1989 echter werd de bijna 77 jaar oude markante Villa Zonneheuvel gesloopt en moest Richard Landman zijn inmiddels zeer vertrouwde huis verlaten.

Foto’s uit 1945

Zonneheuvel voorkant
Voorzijde

Zonneheuvel achterkant
De achterzijde (let op gelijkenis met de voorzijde)

Zonneheuvel tuin
De tuin. Op de achtergrond de spoorbaan; tussen de tuin en de spoorbaan de Bilderdijklaan

KB_TEN_Register_Zonneheuvel_5
Bunkers bij het huis

Zonneheuvel bunkers
Bunkers (met ventilatiepijpen) in de tuin