Zuiderkapel

De Zuiderkapel is in 1916 door architect Jan Stuivinga als zaalkerk ontworpen in opdracht van de Nederduitsch-Hervormde Evangelisatie-vereniging.

KB_TEN_Register_Zuiderkapel_1
Bilthoven, Boslaan 3 (2001), Foto: Hans Haan

De kapel, toen De Biltsche Kapel genoemd, bood plaats aan 192 mensen. Tijdens de bouw van de kerk werd er een gedenksteen ingemetseld, waarachter een loden koker werd geborgen met een oorkonde waarop de stichting van de kapel verwoord is.

De Biltsche Kapel was het eerste openbare gebouw bij De Bilt-Station. In de buitenmuur van de kapel werd daarom een peilbout aangebracht van het Normaal Amsterdam Peil. De ontwikkeling van Bilthoven kwam pas rond 1900 op gang, maar groeide nadien gestaag. De Biltsche Kapel, op grondgebied gelegen dat in 1917 Bilthoven werd genoemd, werd al snel te klein.

In 1935 werd de kerk door dezelfde architect in samenwerking met zijn zoon, Theo Stuivinga, vergroot. Zij voegden twee zijvleugels toe, waardoor de zaalkerk veranderde in een kruiskerk. De kapel biedt thans plaats aan 450 mensen. In 1952 werd de oorspronkelijk naam De Biltsche Kapel veranderd in Zuiderkapel. Om de oude naam niet te vergeten werd er boven de hoofdingang een steen aangebracht met de inscriptie De Biltsche Kapel.

Na jarenlange onderhandelingen zijn de hervormden, gereformeerden en lutheranen in mei 2005 gefuseerd. De Zuiderkapel werd een kerk behorend bij de Protestante Kerken Nederland (PKN). Ook de Dorpskerk, de Immanuelkerk, de Opstandingskerk, de Julianakerk en de Noorderkerk zijn kerken van de PKN geworden.

Op 14 januari 2009 werd er in gebouw De Schakel ten overstaan van notaris Moolenaar uit Leiden de Akte van Vereniging ondertekend door vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van De Bilt. Per 15 januari was de fusie officieel een feit.

 

KB_TEN_Register_Zuiderkapel_2
Bilthoven. Biltsche Kapel (1950)

KB_TEN_Register_Zuiderkapel_3
Bilthoven, Biltsche Kapel (1920)

Er waren plannen om een van de drie Bilthovense protestantse kerken (Julianakerk, Zuiderkapel of Noorderkerk) te slopen. Dat gaat echter na protesten en veelvuldig overleg niet door, dit ondanks het feit dat de onderhoudskosten van drie kerken hoog zijn.